Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Projectverenigingen

Een projectvereniging is een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid met een sterk vereenvoudigde structuur zonder beheersoverdracht dat tot doel heeft een duidelijk omschreven project te plannen, uit te voeren en te controleren.

Projectverenigingen worden opgericht voor een periode van 6 jaar en zijn daarna per 6 jaar verlengbaar. Ze mogen niet opgericht worden in een verkiezingsjaar. Vervroegde uittreding van deelnemers is enkel mogelijk als de andere gemeenten instemmen en mogelijk wordt er dan een schadevergoeding aangerekend aan de uittreder als er schade zou zijn voor andere besturen.

Statuten bepalen de werking en worden goedgekeurd door de partners.

Ook dit soort samenwerkingsverband is, net als de interlokale vereniging, bedoeld voor kleinschalige projecten, maar kan wel optreden als afzonderlijke rechtspersoon, met alle implicaties er aan verbonden (bv. de mogelijkheid eigen personeel te hebben).

Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door een raad van bestuur waarin alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn. Er zijn bestuurders (uitsluitend gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen) en bestuurder met raadgevende stem (raadsleden van de oppositie). Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten er nieuwe bestuursleden aangesteld worden door de verschillende gemeenten.

De taken van het bestuur omvatten:

  • nemen van beslissingen die hun expliciet door de deelnemers zijn opgedragen
  • bevoegd voor het personeelsbeleid
  • vaststellen van de jaarrekeningen en samen met een activiteitenverslag en het verslag van de accountant voorleggen aan de deelnemers die hun goedkeuring verlenen overeenkomstig de procedure bepaald in de statuten

Openingsuren & contact

LCP