Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Organisaties en samenwerkingen met betrekking tot wonen

Verschillende intergemeentelijke organisaties en samenwerkingsverbanden houden zich bezig met het thema wonen. Zo heb je verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK).

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) verhuren studio's, woningen of appartementen in het Vlaamse Gewest aan mensen met een bescheiden inkomen.

In de Vlaamse Wooncode worden de sociale huisvestingsmaatschappijen beschouwd als de bevoorrechte uitvoerders van het Vlaamse woonbeleid. De sociale huisvestingsmaatschappijen specialiseerden zich in de bouw van degelijke en betaalbare woningen die vervolgens worden verhuurd of verkocht. De expliciete taakstelling in de Vlaamse Wooncode en de opgebouwde deskundigheid inzake de bouw van woningen met gunstige prijs-kwaliteitsverhouding, maakt de sociale huisvestingsmaatschappijen tot bevoorrechte partners van de lokale besturen bij de ontwikkeling van een lokaal sociaal woonbeleid.

De sociale verhuurkantoren (SVK) kregen in de Vlaamse Wooncode de taak om woningen op de private huurmarkt in te huren en ze vervolgens door te verhuren aan sociaal zwakke huurders. Op die manier leveren ze een bijdrage aan het toegankelijker maken van de private huurmarkt voor mensen met een beperkt inkomen.

De sociale verhuurkantoren zijn in verschillende opzichten belangrijk voor de lokale besturen. Zij bieden een zeer interessant aanbod voor minderbegoede burgers. De prijs-kwaliteitsverhouding ligt vrij goed en ze hanteren een klantvriendelijk beheer. Huurders die ondersteuning nodig hebben bij het nakomen van hun huurdersverplichtingen kunnen dit bijvoorbeeld gemakkelijk bespreekbaar maken. Ieder SVK biedt een vorm van 'huurbegeleiding' aan. Wanneer een SVK actief is op het grondgebied van de gemeente, verwijst het OCMW woningzoekende cliënten dan ook naar hen door voor inschrijving in het kandidatenregister.

 Behalve sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren zijn er nog andere organisaties bezig rond het thema wonen.

Openingsuren & contact

LCP