Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Veilige, aangename en klimaatvriendelijke gemeente met dorps karakter

Wat willen we met deze beleidsdoelstelling bereiken?

We investeren in een klimaatbestendige en aantrekkelijke publieke ruimte waar inwoners graag zijn, behouden kwaliteitsvolle open ruimte en ondersteunen vernieuwende ideeën voor wonen. We kiezen bewust voor duurzaamheid. Hierdoor is Olen een veilige, aangename en klimaatvriendelijke gemeente met een dorps karakter.

Enkele sprekende voorbeelden van acties waarmee we deze doelstelling willen bereiken:

  • We moedigen onze inwoners aan om duurzame vervoersmiddelen te gebruiken.
  • We willen meer groen in het straatbeeld.
  • We promoten eerlijke handel.
  • Op verschillende plaatsen komt er een gescheiden rioleringsstelsel. Dat is om afvalwater en regenwater gescheiden af te voeren en zo wateroverlast te voorkomen.
  • We zetten in op dierenwelzijn door bijvoorbeeld kermis- en circusdieren te verbieden.

Heb je nog vragen?

Openingsuren & contact

LCP