Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Gelijke kansen voor alle Olenaars

Wat willen we met deze beleidsdoelstelling bereiken?

We besteden specifieke aandacht aan de meest kwetsbare inwoners en zorgen er zo mee voor dat iedereen gelijke kansen krijgt.

Enkele sprekende voorbeelden van acties waarmee we deze doelstelling willen bereiken:

  • Samen met onze partners zetten we in op betaalbaar wonen voor iedereen.
  • We informeren je over hoe je gezonder kan leven.
  • We willen vereenzaming onder onze inwoners bestrijden, onder andere via het lokaal dienstencentrum en bezoeken aan alle 70-jarigen.
  • We investeren in onze eigen bejaardenwoningen om de kwaliteit te verbeteren.
  • Via een cursus leren mensen die schulden hebben hoe ze hun eigen budget kunnen beheren.

Heb je nog vragen?

Openingsuren & contact

LCP