Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Gelijke kansen voor alle Olenaars

Wat willen we met deze beleidsdoelstelling bereiken?

We besteden specifieke aandacht aan de meest kwetsbare inwoners en zorgen er zo mee voor dat iedereen gelijke kansen krijgt.

Enkele sprekende voorbeelden van acties waarmee we deze doelstelling willen bereiken:

  • Samen met onze partners zetten we in op betaalbaar wonen voor iedereen.
  • We informeren je over hoe je gezonder kan leven.
  • We willen vereenzaming onder onze inwoners bestrijden, onder andere via het lokaal dienstencentrum en bezoeken aan alle 70-jarigen.
  • We investeren in onze eigen bejaardenwoningen om de kwaliteit te verbeteren.
  • Via een cursus leren mensen die schulden hebben hoe ze hun eigen budget kunnen beheren.

Heb je nog vragen?

Openingsuren & contact

LCP