Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ontspanningsmogelijkheden op maat

Wat willen we met deze beleidsdoelstelling bereiken?

Samen met onze partners bieden we ontspanningsmogelijkheden op maat aan zodat elke Olenaar toegang heeft tot het sport-, cultuur- en vrijetijdsaanbod.

Enkele sprekende voorbeelden van acties waarmee we deze doelstelling willen bereiken:

  • We organiseren een aanbod dat zich richt naar specifieke doelgroepen, zoals senioren, kinderen en kansarmen.
  • We stimuleren de organisatie van buurt- en wijkfeesten.
  • We promoten het gebruik van de vrijetijdspas. Deze pas biedt korting op activiteiten voor mensen met een beperkt budget. 
  • De bib blijft inzetten op ontspanning, ontmoeting en gemeenschapsvorming.
  • Er komt een loopparcours in Sint-Jozef-Olen.

Heb je nog vragen?

Openingsuren & contact

LCP