Gemeente Olen

Corona

Eind vorig jaar ontstond er in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19). Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in onze regio. Het lokaal bestuur staat in nauw overleg met de dienst noodplanning van de federale overheid en er is nauwe coördinatie op het niveau van Neteland. Er is geen reden tot paniek. We houden de situatie nauwgezet in de gaten en nemen actie wanneer dat nodig is. Onze belangrijkste zorg is op dit moment om de meest kwetsbare personen te beschermen. Hiervoor rekenen we op jouw hulp en begrip.

Hygiënische voorschriften

  • Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
  • Beperk je sociale contacten.
  • Hou 1,5 meter afstand van anderen.
  • Was je handen regelmatig met water en zeep.
  • Bedek je mond en neus bij het hoesten en niezen. Geen zakdoek? Hoest of nies dan in je elleboogholte.
  • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijvoorbeeld hoesten en niezen).
  • Geef geen hand of een kus bij een begroeting.
  • Raak je gezicht niet aan.
  • Draag in het openbaar een mondmasker of een sjaal die mond en neus bedekt.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste maatregelen en updates.

Openingsuren & contact

LCP