Tijdelijke reclame langs de weg

Inhoud

Enkel Olense verenigingen of organisatoren van manifestaties in Olen mogen tijdelijk borden met publiciteit over activiteiten langs de gemeentelijke wegen plaatsen. Je moet je hierbij houden aan de regels in de politiecodex (deel 6 - titel 10: wildplakken, publiciteit langs de wegen).

Politiecodex Olen1,1 Mb(pdf)

De voornaamste regels

 • Iedereen mag gebruikmaken van de gemeentelijke plakzuilen op
  • Noorderwijkseweg
  • P. Verhaertstraat
  • Oevelseweg
  • station
  • Lichtaartseweg
  • Watertorenstraat.
 • Je mag geen tijdelijke publiciteit plaatsen in de dorpskernen. (Dorp, Boekel en het gedeelte van de Stationsstraat gelegen voor de O.-L.-V.-kerk en het Pastoor Janssensplein).
 • Het is verboden tijdelijke publiciteit vast te spijkeren op bomen.
 • Je mag geen publiciteit vasthechten aan verkeersborden en verkeerslichten.
 • De publiciteitsborden mogen de weggebruikers of de voetgangers niet hinderen.
 • De publiciteit mag ook nergens de zichtbaarheid van kruispunten belemmeren.
 • Je mag de publiciteit ten vroegste 8 weken voor het evenement uithangen. Ten laatste 1 week nadien moet je het weer verwijderen.
 • Alle affiches moeten voldoen aan de wettelijke bepalingen en de verantwoordelijke uitgever moet vermeld zijn. Deze persoon is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden met tijdelijke publiciteit. Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren.

Aanvragen

Alle publiciteitsborden die voldoen aan de voorwaarden van dit reglement moet je niet aanvragen. Afwijkingen op dit gemeentelijk reglement kunnen enkel toegestaan worden door het college van burgemeester en schepenen.

Publiciteit die geen toestemming heeft of die niet aan de voorwaarden voldoet, kan steeds verwijderd worden op kosten van de verantwoordelijke.

Plaatsen van reclame langs gewestweg

Over het plaatsen van publiciteit langs gewest- en autosnelwegen vind je meer info op de website van het Agentschap Wegen & Verkeer. Het plaatsen van borden langs gewestwegen moet minstens twee maanden vooraf worden aangevraagd.

Reglementen - Politie en Gemeentelijk Administratieve Sancties