Toekomstige locatie voor Jeugdhuis KAPAO gevonden

De huidige locatie van Jeugdhuis KAPAO boven zaal Boekelheem voldoet niet meer aan de noden. Zo is bijvoorbeeld de ruimte te klein. Ondertussen werd er al een nieuwe locatie gevonden.

Pand kinderopvang Keizershofstraat

Het lokaal bestuur vindt het belangrijk dat de Olense jeugd een plaats heeft om samen te komen. Daarom zocht het naar alternatieven binnen het gemeentelijk patrimonium. Hieruit kwam het pand van de kinderopvang in Keizershofstraat naar voren als geschikte locatie voor het jeugdhuis. Het pand wordt nog gebruikt voor de voor- en naschoolse kinderopvang van basisschool de Kriebel. Over enkele jaren wordt de kinderopvang geïntegreerd in het schoolgebouw waarna het pand vrijkomt en omgebouwd kan worden tot een ontmoetingsplaats voor jongeren.

Bijkomend onderzoek

Later moet er nog een bijkomend onderzoek gevoerd worden om de wensen in kaart te brengen. Bedoeling is om dan na te gaan welke aanpassingen er aan het pand in de Keizershofstraat nodig zijn om het als jeugdhuis in te kunnen zetten. We betrekken onze jongeren en uitbaters van andere jeugdhuizen bij het onderzoek.

Gepubliceerd op maandag 6 mrt 2023 om 15:00