Uitbating pastorie Olen-Centrum

Zoektocht naar kandidaat-uitbaters voor pastorie Olen-Centrum start in voorjaar 2023

Onze mooie pastorie in de bruisende Olense dorpskern zoekt een nieuwe invulling. In het voorjaar van 2023 start onze zoektocht naar kandidaten die er een duurzame uitbating willen opstarten aan de hand van een erfpachtovereenkomst. Momenteel zijn wij volop bezig met de administratieve voorbereidingen voor deze zoektocht. Wil je vooraf al eens een verkennend bezoek brengen aan het pand? Maak een afspraak bij Omgeving of bekijk de digitale rondleiding.

Aard van de invulling

De functies kunnen uiteenlopend zijn. Dit kan gaan van horeca, handel tot zorg. Maar in alle gevallen moet de invulling een maatschappelijke meerwaarde betekenen voor de Olenaar. De pastorietuin blijft publiek toegankelijk.

Respect voor historische karakter

Elke nieuwe functie moet respect hebben voor het historische karakter. Verbouwings-, uitbreidings-, of inrichtingswerken gebeuren steeds in overleg met de erfgoedconsulent. De pastorie is immers beschermd als monument. Het ruimtelijk uitvoeringsplan dat van toepassing is, moet bijgesteld worden. De procedure hiervoor is opgestart.

Gerelateerde items