Uitbreiding schoolstraat en verwijdering grasdals Beilen

De Schoolstraat is momenteel maar voor een gedeelte een ‘schoolstraat’. De openbare weg wordt er aan het begin en einde van de schooltijd afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. Vanaf maandag 22 april zal het principe van een schoolstraat uitgebreid worden van aan de Oevelseweg tot aan Beilen.

Veiligheid voorop

De veiligheid van onze Olense jeugd die met de fiets naar school komt staat steeds voorop. Naar aanleiding van enkele gevaarlijke situaties waarbij fietsers in conflict kwamen met vertrekkende auto's werd er beslist om het principe van een schoolstraat uit te breiden en de grasdals aan Beilen te verwijderen.

Wat verandert er concreet?

  • Vanaf maandag 22 april zal de Schoolstraat rondom de start- en einduren van Gemeentelijke basisschool De Kriebel afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer van aan de Oevelseweg tot aan Beilen. 
  • In de week van 15 april worden de huidige grasdals aan Beilen verwijderd en zal er nieuwe beplanting worden aangelegd, waardoor parkeren op de verhoogde berm niet meer mogelijk zal zijn.

Waarom deze veranderingen?

Momenteel wordt de Schoolstraat afgesloten tussen het kruispunt Oevelseweg en het schoolgebouw aan de kleuteringang. Hierdoor rijden veel voertuigen tot aan de nadarhekken ter hoogte van het schoolgebouw om dan een keerbeweging te maken en terug weg te rijden via Beilen.

Ook op de grasdals aan Beilen staan vaak voertuigen geparkeerd om kinderen af te zetten of op te halen aan de start- en einduren van de school. Dit terwijl het volgens de wegcode verboden is om te parkeren op een verhoogde berm binnen de bebouwde kom.

Deze beide gebeurtenissen zorgen voor onveilige verkeerssituaties rondom het schoolgebouw van De Kriebel.

Gepubliceerd op maandag 8 apr 2024 om 13:53