Update deel ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Olen-Centrum voor de site Pastorie

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Olen-Centrum kreeg recent een update voor de site Pastorie (*). Van 31 oktober tot en met 29 december organiseert het college van burgemeester en schepenen daarom een openbaar onderzoek.

(*) Op 5 oktober stelde de gemeenteraad dit ontwerp RUP ‘Olen-Centrum voor de site Pastorie’ voorlopig vast.

Meer toekomstmogelijkheden en behoud dorpse karakter

In het huidige ruimtelijk uitvoeringsplan kan de pastorie enkel openbare functies innemen. Ook uitbreidingen aan het gebouw zijn uitgesloten. Deze voorschriften zijn nu aangepast zodat de pastorie in de toekomst meer mogelijkheden krijgt. Voortaan kan het bestaande gebouw naast een openbare functie ook een private functie huisvesten. Dit maakt de zoektocht naar een uitbater eenvoudiger. De nieuwe invulling moet in elk geval wel maatschappelijk relevant zijn en een toegevoegde waarde hebben voor de dorpskern. Ook kan de pastorie in specifieke gevallen uitgebreid worden. De nieuwe voorschriften hebben veel aandacht voor de kleinschaligheid, het dorpse karakter en de look-and-feel van het oorspronkelijke gebouw. 

Openbaar onderzoek

Van 31 oktober tot en met 29 december organiseert het lokaal bestuur een openbaar onderzoek. Je kan het aangepaste ontwerpplan en de voorschriften in die periode hier bekijken of na afspraak bij Omgeving in boekelhuis, Boekel 7.

Infomoment

Op 7 november ben je tussen 19.00 en 20.00 uur welkom in Komie Geire. Tijdens een infomoment leggen we je de plannen uit en kan je vragen stellen.

Deel je mening

Heb je bezwaren, opmerkingen of adviezen over het ontwerp? Bezorg ze ons ten laatste op 29 december op één van volgende manieren:

  • aangetekende brief ter attentie van Gecoro, Dorp 1, 2250 Olen
  • brief die je persoonlijk afgeeft tegen ontvangstbewijs bij de dienst Omgeving, Boekel 7, 2250 Olen
  • per mail naar omgeving@olen.be

Wat is een RUP alweer?
Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP kan het lokaal bestuur omgevingsvergunningen afleveren.

Gepubliceerd op donderdag 27 okt 2022 om 09:11