Vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Het bestaat uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het vast bureau en de schepenen zijn van rechtswege leden van het vast bureau.

De besloten vergaderingen hebben wekelijks plaats op donderdag.

Overzicht van besluiten

Een overzicht van de besluitenlijst vanaf januari 2019 vind je op olen.meetingburger.net/vabu

Beslissingen die we mogen vrijgeven, kan je inkijken bij het team Administratie. Maak hiervoor eerst een afspraak via administratie@olen.be.

Klacht tegen besluiten

Meer info over klachten indienen bij de toezichthoudende overheid vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

Samenstelling