Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Het bestaat uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het vast bureau en de schepenen zijn van rechtswege leden van het vast bureau.

De besloten vergaderingen hebben wekelijks plaats op donderdag.

Overzicht van besluiten

Een overzicht van de besluitenlijst vind je op olen.meetingburger.net/vabu

Beslissingen die we mogen vrijgeven, kan je inkijken bij het team Administratie. Maak hiervoor eerst een afspraak via administratie@olen.be.

Klacht tegen besluiten

Meer info over klachten indienen bij de toezichthoudende overheid vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

LCP