Gemeente Olen

Vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Het bestaat uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het vast bureau en de schepenen zijn van rechtswege leden van het vast bureau.

De besloten vergaderingen hebben wekelijks plaats op donderdag.

LCP