Vastgoedinformatie opvragen

Inhoud

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het aanbieden van vastgoedinformatie aan notarissen, vastgoedmakelaars, inwoners, andere professionele aanvragers en overheidsinstanties.

Deze vastgoedinformatie omvat allerhande informatie over overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden en heffingen.

Procedure

  • Als notaris kan je een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat.
  • Als vastgoedmakelaar kan je een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.
  • Als inwoner, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie kan je je aanvraag doen via het Vlaamse webportaal.

Kostprijs

Voor het bekomen van vastgoedinformatie betaal je 90 euro per kadastraal perceel aan de gemeente.

Wil je voor meerdere percelen vastgoedinformatie opvragen? Je moet maar één keer de retributiebijdrage van 90 euro betalen op voorwaarde dat:

  • je vastgoedinfo opvraagt voor maximaal vijf kadastrale percelen.
  • de percelen aangrenzend zijn.
  • de percelen binnen eenzelfde gemeentelijke grens liggen.
  • er maximaal op een perceel een of meerdere gebouweenheden geregistreerd zijn.

Naast de gemeentelijke retributie betaal je ook een platformretributie via de toepassing waar je de aanvraag doet.

Afhandeling

Je krijgt na maximaal 30 dagen de gevraagde vastgoedinformatie. De termijn begint te lopen na betaling van je aanvraag.