Vastlegging gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding