Vellen van bomen

Inhoud

Als je bomen wil kappen, heb je een kapadvies, omgevingsvergunning of een kapmachtiging nodig. De procedure die je moet volgen, is afhankelijk van de grootte van de boom, locatie en of hij deel uitmaakt van een bos.

Kapadvies

Je vraagt een kapadvies aan als de boom:
 • geen deel uitmaakt van een bos
 • in een woon-, industrie- of agrarisch gebied ligt (niet in een woonparkgebied)
 • in een straal van maximaal 15 meter rondom de woning staat.

Vraag je kapadvies aan

Voeg dit zeker aan je aanvraag toe:

 • drie duidelijke kleurenfoto's
 • inplantingsplan (een plan met aanduiding van de bomen en afstand tot de woning die je wil vellen)
 • de reden waarom je de bomen wil kappen
 • hoe je rekening houdt met de (natuurlijke) omgeving tijdens de werken
 • hoe je de aanvraag gaat compenseren met een aanplant van nieuwe bomen

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

In alle andere gevallen dan hierboven vermeld, moet je een een vereenvoudigde procedure via het omgevingsloket aanvragen.

Voeg dit zeker aan je aanvraag toe:

 • drie duidelijke kleurenfoto's
 • inplantingsplan (een plan met aanduiding van de bomen die je wil vellen)
 • de reden waarom je de bomen wil kappen
 • hoe je rekening houdt met de (natuurlijke) omgeving tijdens de werken
 • hoe je de aanvraag gaat compenseren met een aanplant van nieuwe bomen

Hou rekening met een behandelingstermijn van minimum drie en maximaal vier maanden (vanaf de aanvraag en het uithangen van de gele affiche).

Kapmachtiging van Natuur en Bos

Gaat het om een kapping in een bos? Dan moet je toestemming vragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

Kijk goed na welke toelatingen je nodig hebt. Het beslissingsdiagram op www.natuurenbos.be/bomenkappen kan je hierbij helpen.