Venhof 't Volderke

Inhoud

Vzw ’t Volderke biedt ondersteuning aan volwassenen met een fysieke handicap of niet aangeboren hersenletsel.

In de vroegere meisjesschool op het Ven heeft de vzw drie studio’s en vier kamers voor mensen met een beperking die overdag ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven, maar bij wie zelfstandig wonen toch haalbaar is.

In het Venhof is er ook een eigen atelierwerking in een gezamenlijke activiteitenruimte met een ruim activiteitenaanbod aangepast aan de individuele interesses. Je kan 't Volderke volgen op Facebook.

Voorwaarden

Voor deze ondersteuningsvorm is het noodzakelijk dat je een persoonsvolgend budget kreeg toegekend.

Meer info

Venhof
Magister Janssenstuin 1, Olen
0468 35 38 24, www.volderke.com

Voor wie

Volwassenen met een fysieke handicap of niet aangeboren hersenletsel.