Veranderen familienaam

Inhoud

Achternaam aanpassen bij de gemeente

Maak een afspraak om je familienaam te wijzigen

Je kan je achternaam één keer laten wijzigen bij de gemeente. De aanvraag gebeurt enkel aan het loket, niet online. Je naam kan veranderd worden in: 

  • de naam van je vader
  • de naam van je moeder
  • een combinatie van de naam van je vader en je moeder (de volgorde mag je zelf kiezen)
  • de naam van een enkele adoptant of gecombineerd met de naam van een andere ouder

Wil je een andere wijziging, dan blijft de minister van Justitie bevoegd. In dat geval dien je een aanvraag in bij de FOD Justitie

Afhandeling

Binnen de drie maanden neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand een beslissing. Hij maakt ook een akte van naamwijziging op. Deze akte kan je digitaal aanvragen nadat de volledige procedure werd afgerond. 

Vraag de akte op

Andere relevante aktes en registers, zoals bijvoorbeeld de huwelijksakte worden gewijzigd. 

De wijziging van je familienaam is een feit vanaf de datum van inschrijving in de registers. Je moet dan een nieuwe identiteitskaart, een nieuw rijbewijs en eventueel een nieuw reispaspoort aanvragen. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal je hiervoor uitnodigen. 

Is de beslissing negatief, dan ontvang je een gemotiveerde kennisgeving. Je kan hiertegen binnen dertig dagen na de kennisgeving beroep aantekenen bij de familierechtbank.

Wat meebrengen

Je identiteitskaart 

Kostprijs

150 euro

Gerelateerde items