Veranderen voornaam

Inhoud

Maak een afspraak om je naam te laten veranderen

Je kan je voornaam onder bepaalde voorwaarden laten veranderen.

De gewenste voornaam mag:

  • geen aanleiding geven tot verwarring
  • jezelf of derden niet schaden

Voornamen die belachelijk, absurd of choquerend zijn, worden geweigerd.

In geval van ernstige twijfel mag de ambtenaar het advies van het parket vragen.

Minderjarigen kunnen een voornaamswijziging aanvragen via hun wettelijke vertegenwoordiger(s).

Procedure

Doe een aanvraag bij Burgerzaken. Dit kan niet online maar enkel ter plaatse.

Binnen de drie maanden neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand een beslissing. Hij maakt ook een akte van voornaamwijziging op. Deze akte kan je wel digitaal aanvragen.

Vraag de akte op

Andere relevante aktes en registers, zoals bijvoorbeeld de huwelijksakte worden gewijzigd. 

De voornaamswijziging is een feit vanaf de datum van inschrijving in de registers. Je moet dan een nieuwe identiteitskaart en een nieuw rijbewijs aanvragen.

Is de beslissing negatief, dan ontvang je een gemotiveerde kennisgeving. Je kan hiertegen binnen dertig dagen na de kennisgeving beroep aantekenen bij de familierechtbank.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • indien niet geboren in BelgiĆ«: je geboorteakte

Kostprijs

490 euro 

Uitzonderingen:

  • 50 euro voor voornaamswijzigingen die vallen onder specifieke categorieĆ«n (vb. afkortingen, accent toevoegen of weglaten,...)
    Vraag bij Burgerzaken meer informatie om te weten te komen of jouw naamswijziging in een bepaalde categorie hoort. 
  • 5 euro voor transgenders
  • gratis voor personen van vreemde nationaliteit die de Belgische nationaliteit hebben verkregen

Gerelateerde items