Krisann

Krisann is een actiecomité dat in 1993 werd opgericht. Het comité van Krisann probeert zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de vzw Sofhea (Sociaal fonds voor hematologische aandoeningen), dat onder leiding staat van medisch beheerder professor Marc Boogaerts van het UZ Leuven. Zij gaan samen de strijd aan tegen kwaadaardige bloedziekten zoals leukemie, lymfeklierkanker en beenmergkanker. Het ingezamelde geld dient als financiële tussenkomst als patiënten de hoge kosten van hun therapie niet kunnen dragen. Anderzijds helpt het ook mee aan de uitbouw van een internationale donorenbank. En tot slot wordt het geld ook ingezet voor het wetenschappelijk onderzoek in verband met navelstrengbloedbank en stamcelonderzoek.

Beheer je vereniging