Gezinsbond Olen

Gezinsbond Olen is een pluralistisch en democratisch samengestelde vereniging en zet zich in voor alle gezinnen in Olen. We verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen,...). Kinderen komen bij ons op de eerste plaats. We ijveren voor de blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving. Onze werkterreinen zijn: dienstverlening, sociaal-cultureel werk, verenigingsleven en gezinspolitieke acties. Gezinsbond Achter-Olen en Gezinsbond Olen-Centrum hebben zich sinds januari 2021 verenigd in Gezinsbond Olen.

Beheer je vereniging