Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer

Inhoud

Wil je een taxidienst uitbaten? Dan heb je een vergunning 'Individueel bezoldigd personenvervoer' (IBP) nodig. De vergunning is gratis en vijf jaar geldig in heel Vlaanderen.

Aanvraag

Vraag de vergunning online aan via centaurus2020.vlaanderen.be. Zorg dat je volgende documenten digitaal ter beschikking hebt:

  • Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-27 van maximaal drie maanden oud voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer
  • Inschrijving van de onderneming in de KBO of de vermelding in de statuten van de activiteit individueel bezoldigd personenvervoer.
  • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Heeft hij niet het vereiste niveau B1, dan kan hij toch een vergunning krijgen als hij minimaal niveau A2 kan aantonen. Hij krijgt dan twee jaar de tijd om het niveau B1 aan te tonen.
  • Een attest waaruit blijkt dat je in orde bent met de sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ).
  • Een attest waaruit blijkt dat je in orde bent met fiscale lasten (attest FOD Financiën).
  • Bestelbon, aankoopfactuur, leasingovereenkomst,... van je voertuigen

Je ontvangt de vergunning binnen de 45 dagen nadat je aanvraag volledig is verklaard.

Verschillende exploitatievormen

Er zijn vier verschillende exploitatievormen:

  • straattaxi
  • standplaatstaxi 
  • ceremonieel vervoer 
  • OV-taxi

Afhankelijk van het type vervoer dat je wil uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden.

Retributie

Je betaalt een jaarlijkse retributie van 250 euro of 350 euro per voertuig opgenomen in de vergunning, afhankelijk van de ecoscore van het voertuig. De retributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Meer info

Bekijk de website van Centaurus2020

Gerelateerde items