Verlies of diefstal identiteitskaart

Inhoud

Ben je jouw identiteitskaart verloren of is deze gestolen? Geef dit zo snel mogelijk aan bij de politie of Burgerzaken. Ben je ook je rijbewijs kwijt, dan moet de aangifte bij de politie gebeuren.

Voor de aangifte bij Burgeraken maak je vooraf een afspraak:

Maak een afspraak voor je identiteitskaart

Maak een afspraak voor je kids-ID

Maak een afspraak voor je reispas

Bij de aangifte ontvang je een 'bewijs van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van een identiteitskaart'. Dit document is een wettelijke en tijdelijke vervanging van je identiteitskaart. Je kan er niet mee naar het buitenland reizen. Het bewijs is één maand geldig maar het gemeentebestuur kan deze periode verlengen.

Wat gebeurt er dan?

Vanaf de aangifte van verlies of diefstal wordt je identiteitskaart geannuleerd en ongeldig gemaakt. Daarna ontvang je een oproep om een nieuwe kaart aan te vragen. Meld je persoonlijk aan bij Burgerzaken.

Deed je aangifte van verlies of diefstal in het buitenland, dan moet je dit opnieuw doen in een Belgisch politiekantoor of bij je gemeentebestuur. Buitenlandse politiediensten kunnen een Belgische identiteitskaart niet als geseind opgeven.

Verlies je je identiteitskaart vlak voor je naar het buitenland reist en ben je niet in het bezit van een geldig reispaspoort? Dan biedt de spoedprocedure voor de uitreiking van elektronische identiteitskaarten mogelijk een oplossing. 

Bel Doc stop

Kan je niet onmiddellijk terecht bij de gemeente of de politie, bel dan DOC STOP op het nummer 00800 21 23 21 23. Zo voorkom je dat iemand misbruik maakt van jouw identiteitskaart. Heb je DOC STOP gecontacteerd, dan moet je achteraf nog steeds aangifte doen bij Burzaken of de politie.

Wat meebrengen

Voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart bij het gemeentebestuur heb je nodig:

  • een recente pasfoto, maximaal 6 maanden oud. Op de website van de federale overheid vind je de voorwaarden waaraan de foto moet voldoen.
  • het attest van verlies of diefstal van de elektronische identiteitskaart (bijlage 12)

Kostprijs

21,50 euro