Vermoeden van vergunning

Inhoud

Wat is het vermoeden van vergunning?

Voor oude gebouwen en constructies is het soms moeilijk te achterhalen of er een vergunning voor is. Daarom is er een ‘vermoeden van vergunning' dat het lokaal bestuur onder bepaalde voorwaarden kan vaststellen. Op deze manier krijgt je gebouw dezelfde rechten alsof er gewoon een bouwvergunning werd afgeleverd.

Er bestaan twee soorten vermoedens van vergunning, afhankelijk van wanneer het gebouw werd opgericht:

 • een onweerlegbaar vermoeden van vergunning:
  • voor gebouwen die vóór 22 april 1962 zijn opgericht.
 • een weerlegbaar vermoeden van vergunning:
  • voor gebouwen die tussen 22 april 1962 en 5 oktober 1978 zijn opgericht.

Het vermoeden kan weerlegd worden door specifieke bewijsstukken, zoals een proces-verbaal of een niet-anoniem bezwaarschrift binnen de 5 jaar na de bouw.

Hoe kan je het vermoeden van vergunning aanvragen?

Stap 1: Verzamel de nodige documenten

Verzamel bewijsstukken die laten zien dat de constructie in zijn huidige vorm nog steeds als "vergund geacht" kan worden beschouwd.

Laat je eventueel bijstaan door een bouwtechnisch tekenaar, landmeter-expert of architect.

Deze stukken voeg je verplicht toe:

 • grondplannen van elke bouwlaag, inclusief ondergronds en daklaag, met vermelding van functie van elke ruimte en belangrijkste maten
 • snede met vermelding van de belangrijkste hoogtes
 • tekeningen van alle buitengevels met vermelding van de belangrijkste maten
 • inplantingsplan van jouw perceel met aanduiding van alle gebouwen en verhardingen en vermelding van de belangrijkste maten
 • fotoreportage van binnen en buiten de constructie
 • motivatienota

Andere mogelijke bewijsstukken:

 • kadastrale uittreksels met plannen / mutatietekeningen
 • foto’s met datum
 • postkaarten met datum
 • facturen met datum en duidelijke omschrijvingen voor bijvoorbeeld bouwwerken of nutsvoorzieningen
 • keuringsverslagen
 • notariële aktes, huurovereenkomsten, inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen
 • getuigenverklaringen: met minstens vermelding van volledige naam, adres en telefoonnummer (en bij voorkeur ook mailadres)
 • luchtfoto’s van NGI

Alle bewijzen moeten een datum bevatten. Kadastrale uittreksels op zich voldoen niet.

Stap 2: Dien een aanvraag in bij het lokaal bestuur

Dien een aanvraag in

Stap 3 : Behandeling van het dossier en beslissing

De medewerkers van Omgeving onderzoeken het dossier. Dat kan soms enkele maanden duren. Het college neemt op basis van dit onderzoek een beslissing waarvan jij een kopie ontvangt.

Wat als je niet akkoord gaat met de beslissing van het college?

Als je het niet eens bent met de beslissing van het lokaal bestuur, kun je beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen binnen een termijn van 45 dagen na de beslissing.

Meer info op www.dbrc.be/raad-voor-vergunningsbetwistingen.