Vernieuwing fietspad Watertorenstraat

Startdatum: 01-08-2022
Einddatum: 30-08-2022

Stratenplan

Watertorenstraat 36, 2250 Olen
Het lokaal bestuur vernieuwt deze legislatuur het fietspad langs Watertorenstraat. Dit in het gedeelte tussen Doffen en Schippersweg.

Waarom deze werken?

Ondanks de komst van de nabijgelegen fietsostrade blijft ook het fietspad langs Watertorenstraat belangrijk voor fietsers van onder andere Aurubis, Umicore, industriezone Zavelheide en schoolgaande jeugd.

Het fietspad in Watertorenstraat heeft met de jaren enorm aan comfort ingeboet. Daarom gaan we het slechte deel tussen Doffen en Schippersweg vernieuwen.

Timing

Aangezien het fietspad in dezelfde projectzone ligt als de huidige werken van Elia  vinden de werken aansluitend plaats. Zo kan er aan een stuk doorgewerkt worden en hoeft de straat niet meermaals afgesloten te worden voor doorgaand verkeer. 

Een overzicht:

  • Tussen 13 en 15 juni: laatste betonstort door Elia om het wegdek in Watertorenstraat te herstellen. Hierna volgen nog enkele kleine ingrepen.
  • Tot 13 juli: uitharden beton wegdek
  • Van 11 juli tot 1 augustus: bouwverlof
  • Van 1 augustus tot +- 30 augustus: heraanleg fietspad langs Watertorenstraat, in de zone Doffen-Schippersweg

De werken aan het fietspad kunnen niet vroeger omdat er geen beton verkrijgbaar is tijdens het bouwverlof. 

Hinder

Ook tijdens de werken aan het fietspad blijft Watertorenstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. De hinder blijft vergelijkbaar met deze van tijdens de werken van Elia.

  • Watertorenstraat blijft nog afgesloten tot eind augustus.
  • Enkel de zone Watertorenstraat tussen de kruispunten Leemanslaan-Watertorenstraat en Gestelstraat-Watertorenstraat kan open van zodra de werken van Elia ten einde zijn en de signalisatie is weggenomen (+- 13 juli).

We kiezen er bewust voor om de weg tijdens het bouwverlof - de korte periode dat er geen werken plaatsvinden - niet open te stellen. Dit zorgt voor verwarring en onduidelijkheid, zeker met het oog op het vele vrachtverkeer van en naar Umicore en Aurubis.

Momenteel zijn we nog in gesprek met Umicore en Aurubis om de werken aan het fietspad organisatorisch verder af te stemmen. De komende weken volgen er nog meer details over de verschillende stappen en bijhorende (fiets)omleidingen. Hierover moeten nog verdere beslissingen genomen worden. Directe buurtbewoners en medewerkers en leveranciers van Umicore, Aurubis en industriezone Zavelheide krijgen tijdig de nodige info. Ook op deze pagina vind je binnenkort meer info.

Laatste wijziging: woensdag 8 jun 2022 om 11:49

Contactpersoon

Technische Dienstverlening
Adres
Hoogbuul 13 , 2250 Olen
technische.dienstverlening@olen.be