Welke pensioenen zijn er?

Inhoud

Onze medewerkers van het zorgteam kunnen je helpen om je pensioen aan te vragen.

Vraag een afspraak met het Zorgteam aan

Meer info

Er zijn verschillende soorten pensioen.

Rustpensioen

Een rustpensioen is een uitkering die je ontvangt als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt voor een eerdere werkperiode. Of je werknemer, zelfstandige of ambtenaar was, bepaalt hoe jouw pensioen berekend wordt.

Op de website van Vlaanderen vind je meer info.

Overlevingspensioen/overlevingsuitkering

Het overlevingspensioen is het recht dat weduwen of weduwnaars hebben op het pensioen van hun overleden huwelijkspartner.

Wie op het ogenblik van het overlijden van de partner niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde, kan recht hebben op een overgangsuitkering.

Op de website van Vlaanderen  vind je meer info.

Inkomensgarantie voor ouderen

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering die toegekend wordt aan 65-plussers die niet over voldoende inkomen beschikken. 

Op de website van Vlaanderen vind je meer info.