Vervoer van kampmateriaal van jeugdverenigingen

Inhoud

Erkende jeugdverenigingen kunnen rekenen op gratis vervoer van groot materiaal van en naar de kampplaats.

Het gaat per jaar om twee gesloten containers die je gelijktijdig of op verschillende tijdstippen kan laten afzetten.

Meer info en de voorwaarden kan je nalezen in het reglement.

Reglement vervoer (kamp)materiaal jeugdverenigingen130,2 Kb(pdf)

Aanvraag

Je kan het transport digitaal aanvragen.

Vraag kampvervoer aan