Olen-Centrum - fase 2: herinrichting dorpsplein en omliggende straten

Startdatum: 01-02-2023

Stratenplan

Dorp 12, 2250 Olen
Tijdens deze werken staat een herinrichting van het dorpsplein, de schoolomgeving van Willem Tell en enkele omliggende straten op de planning.

De doortocht in Olen-Centrum, bestaande uit de gewestweg N152 en Ven, kreeg in de periode eind 2018-begin 2020 een grondige opknapbeurt. In een volgende fase staat een herinrichting van het dorpsplein, de schoolomgeving van Willem Tell en enkele omliggende straten op de planning. Het doel van deze werken bestaat erin de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Olen-Centrum te maximaliseren.

Waar wordt er gewerkt?

Volgende straten en straatdelen maken deel uit van het omvangrijk project:

 • Herentalseweg: het gedeelte vanaf de Koning Boudewijnlaan (N152) tot en met het kruispunt met de Kijnigestraat
 • Tramstraat: volledig vanaf het kruispunt met Kijnigestraat tot aan het kruispunt met Oosterwijkseweg (N152), inclusief het kruispunt Tramstraat-Noorderwijkseweg-Voortkapelseweg
 • Voortkapelseweg: het gedeelte tussen Tramstraat en de knip ter hoogte van de schoolingang van Willem Tell
 • St.-Maartensstraat
 • Processieweg
 • Dorp en het dorpsplein tussen het gemeentehuis en de pastorie

Welke werken vinden er plaats?

 • Opbreken van alle verharding op het openbaar domein.
 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor regen- en afvalwater.
 • Vernieuwen van de ondergrondse leidingen van de nutsmaatschappijen waar nodig.
 • Het ondergronds brengen van de leidingen die nu nog bovengronds aan elektriciteitspalen hangen.
 • Vervangen van de straatverlichting door LED-verlichting.
 • De straten en pleinen op het openbaar domein herinrichten van rooilijn tot rooilijn.

Wanneer vinden de werken plaats? (update 16 maart 2023)

 • Het definitieve ontwerp is klaar. Dit ontwerp geeft ook inzichten om afspraken te maken rond de fasering van de werken. Deze fasering wordt ook opgenomen in het bestek. Het bestek komt op de gemeenteraad van april. Bij goedkeuring kan het dossier in aanbesteding gaan.
 • De nutsmaatschappijen zitten op schema, de grootste hinder van die werken zal eind april afgelopen zijn.

Wil je meer weten over de inrichting van een specifieke straat? Bekijk hieronder het ontwerpplan. Op dit plan kan je zien welke groenaanplanting, verharding en signalisatie er in elke zone wordt aangebracht. Je kan in- en uitzoomen.

ontwerpplan4 Mb(jpg)

Laatste wijziging: maandag 3 apr 2023 om 12:50

Contactpersoon

Adres
Hoogbuul 13 , 2250 Olen
Tel.
014 23 35 72
karel.nijs@olen.be