Verzoekschrift aan gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn

Inhoud

Iedereen kan via een verzoekschrift vragen aan de gemeente of het OCMW om iets (niet) te doen. Je kan in het verzoekschrift wijzen op:

  • onvolkomenheden
  • onrechtvaardige dingen
  • hiaten in het beleid
  • voorstellen tot bijsturing van bijvoorbeeld reglementen

Je kan enkel een verzoekschrift indienen voor dingen waarvoor de gemeente of het OCMW bevoegd zijn. Daarnaast moet het één of meerdere (digitale) handtekeningen bevatten.

Hoe aanvragen?

Stel je vraag digitaal

of download het formulier op deze pagina en bezorg dit ingevuld aan de gemeenteraad (Dorp 1) of het OCMW (Lichaartseweg 9).

Wat gebeurt er daarna?

Elke maand nemen de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn de verzoekschriften door.

  • Zij gaan na of het verzoekschrift aan alle voorwaarden voldoet. Als dat niet zo is, brengen wij je op de hoogte. 
  • Indien nodig, bezorgen ze jouw verzoek aan het college, een gemeenteraadscommissie of het vast bureau.
  • Het kan zijn dat we je vragen om aanwezig te zijn tijdens de zitting. Je kan je hiervoor laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Uiterlijk drie maanden nadat je jouw verzoek hebt ingediend, ontvang je een schriftelijk antwoord .

 

Participatie en inspraak