Visie op levensbestendig wonen in Olen uitgewerkt

Inhoud

Samen met 53 interne en externe professionals dachten we in 2023 tijdens verschillende workshops na over levensbestendig wonen in Olen. Daarnaast kregen ook (kwetsbare) inwoners een stem in dit project tijdens een individuele en inspirerende wandelsessie.

Dat alles leidde tot een uitgebreide nota met verschillende visies op het vlak van levenslang wonen en leven voor jong en oud in Olen. De nota eindigt met een keuzemenu met veranderingspaden en bijhorende acties. Dit is een handige leidraad voor de nieuwe ploeg bij de opmaak van een nieuw meerjarenplan in 2025.

Lees het volledige rapport5,5 Mb(pdf)

Lees de samenvatting2,2 Mb(pdf)