Voetgangerscirkel

Inhoud

Voetgangerscirkel in Olen-Centrum

De voetgangerscirkel is een korte wandellus van ongeveer 1 km die Olen-Centrum verbindt met het lokaal dienstencentrum Komie Geire en woonzorgcentrum Zilverlinde. Op deze route vind je geen obstakels of drempels. De stoepen zijn aangepast en er is voldoende verlichting. Ook zijn er voldoende rustplaatsen voorzien. Je herkent de weg aan de koperen markeernagels op de grond.

De voetgangerscirkel ligt in een zogenaamde 'woonzorgzone', een gebied waar wonen en zorg optimaal op elkaar zijn afgestemd. Zo willen we er mee voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in hun vertrouwde omgeving.

Toekomstplannen

In 2016 werd deze eerste Olense voetgangerscirkel ingewandeld. Intussen spelen wij in op kansen om de voetgangerscirkel te vergroten. 

Een voorbeeld hiervan is de betere aansluiting van Slakkenpad op Rode Driezen.

inrichtingsplan voetgangerscirkel2 Mb(pdf)