Volksraadpleging

Inhoud

Via een volksraadpleging kunnen Olenaars hun mening geven over onderwerpen die van gemeentelijk belang zijn. De gemeenteraad kan op eigen initiatief of op vraag van een inwoner een gemeentelijke volksraadpleging organiseren. 

Persoonlijke aangelegenheden betreffende de jaarrekeningen, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, de gemeentebelastingen en de retributies kunnen niet het voorwerp zijn van een volksraadpleging.

 

Voorwaarden

De aanvrager:

  • moet 16 jaar of ouder zijn.
  • moet in het bevolkingsregister van Olen zijn ingeschreven of worden vermeld.

Het initiatief moet worden gesteund door minstens 20% van de inwoners ouder dan 16 jaar.

Hoe aanvragen?

Download de aanvraagformulieren op deze pagina en bezorg deze ingevuld en ondertekend aan:

het college van burgemeester en schepenen

Dorp 1

2250 Olen

Wat gebeurt er daarna?

Na ontvangst onderzoekt het college van burgemeester en schepenen of het verzoek voldoet aan alle vereisten. Het resultaat van dit onderzoek delen wij je aan de hand van een gemotiveerde brief mee.

Participatie en inspraak