Voor- en naschools afsluiten van Schoolstraat tijdens het schooljaar