Voordelen en premies voor gezinnen

Inhoud

Socioculturele participatie

Sporten jij of je kinderen graag? Wil je je aansluiten bij een vereniging, maar laat je budget dit momenteel niet toe? Het lokaal bestuur kan onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst in de kosten verlenen of toegangstickets tegen een verminderde prijs verkopen.

Vrijetijdspas

Vrije tijd is het cement van de samenleving. Iedereen heeft hier recht op, ook mensen die het financieel wat moeilijk hebben. Met de vrijetijdspas wil het lokaal bestuur ook hen de kans bieden om deel te nemen aan het gemeentelijk vrijetijdsaanbod. De vrijetijdspas is gratis en biedt 50% korting op bepaalde activiteiten. Meer info bij Vrije Tijd, 014 27 94 22.

Financiële ondersteuning kansarme kinderen (0-18 jaar)

Het lokaal bestuur wil kinderen uit kansarme gezinnen meer kansen geven. Daarom biedt het financiële ondersteuning op volgende vlakken:

  • schoolondersteuning
  • psychologische ondersteuning van ouder of kind
  • paramedische ondersteuning
  • steun bij aankopen van pedagogische hulpmiddelen en spellen.        

Zuigelingenvoeding

De sociale dienst heeft een samenwerking met Kind en Gezin over een financiële tussenkomst van 6 maanden voor zuigelingenvoeding (startvoeding) voor baby’s van kwetsbare ouders.

Gemeentelijke toelage sport en diversiteit

Het lokaal bestuur wil iedereen de kans geven om te sporten, ook al heb je het financieel wat moeilijk. Wil je weten of je in aanmerking komt? Contacteer Vrije Tijd, 014 27 94 22.

Studietoelage

Info: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/schooltoelagen-en-studietoelagen

Sociaal tarief kinderopvang

Betaal je voor kinderopvang een inkomenstarief (prijs op basis van je inkomen), dan moet je een attest inkomenstarief aanvragen

Info: www.kindengezin.be/contact-en-help/vragen-over-mijn-kind-en-gezin/inkomenstarief

Extra info kan je bekomen bij het sociaal huis, 014 21 52 00.

Ziekenfonds

Bij je ziekenfonds kan je terecht voor allerhande voordelen voor ouders, waaronder geboortepremie, lidgeld sportclub, vakantiekamp, jeugdbeweging, maar ook voor extra voordelen zoals aankoop bril, mondverzorging,…  Voor dit laatste kan je zelfs een extra verzekering afsluiten om oplopende kosten te vermijden. Meer info bij jouw ziekenfonds.

Gezinsbond

De Gezinsbond biedt een voordeelkaart voor jonge gezinnen voor openbaar vervoer, goedkopere bioscooptickets, extra voordeel-bonnenboekje,... Spreek hiervoor je lokale verantwoordelijke aan.

Meer info bij Ann Backx, 014 21 99 90, gezinsbondachterolen@hotmail.com