Voorlopig rijbewijs B

Inhoud

Maak een afspraak bij Burgerzaken

Vanaf 17 jaar kan je het theoretisch rijexamen afleggen. Als je geslaagd bent, kan je binnen de drie jaar een voorlopig rijbewijs aanvragen. 

Je hebt de keuze tussen drie voorlopige rijbewijzen:

Voorlopig rijbewijs 36 maanden (M36) - met begeleider

 • Je bent minstens 17 jaar.
 • Je mag enkel rijden met één of beide begeleiders (*) die op het voorlopig rijbewijs vermeld staan of met een rij-instructeur. 
 • Je mag geen bijkomende passagiers vervoeren.
 • Je legt het praktisch examen af nadat je minstens 3 maanden stage hebt doorlopen met je voorlopig rijbewijs.
 • Na 36 maanden is het voorlopig rijbewijs niet meer geldig. Je moet 3 jaar wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs M36 aan te vragen. Als je niet wil wachten, kan je eenmalig een voorlopig rijbewijs M12 aanvragen.

Voorlopig rijbewijs 18 maanden (M18) - zonder begeleider

 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je hebt minstens 20 uren praktische les gevolgd bij een erkende rijschool en kan dit aantonen met een bekwaamheidsattest.
 • Je mag alleen rijden of met maximaal twee passagiers die aan de voorwaarden van een begeleider (*) voldoen.
 • Je legt het praktisch examen af nadat je minstens 3 maanden stage hebt doorlopen met je voorlopig rijbewijs.
 • Na 12 maanden is het voorlopig rijbewijs niet meer geldig. Je moet 3 jaar wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs M12 aan te vragen. Als je niet wil wachten, kan je eenmalig een voorlopig rijbewijs M12 aanvragen.

Je kan het voorlopig rijbewijs 18 maanden (zonder begeleider) nu ook online aanvragen via de website van FOD Mobiliteit en Vervoer.

 Vraag het rijbewijs digitaal aan

Na productie kan je het rijbewijs op afspraak afhalen bij de dienst Burgerzaken. Binnenkort kan je ook de andere voorlopige rijbewijzen online aanvragen. 

Voorlopig rijbewijs 12 maanden (M12) - met begeleider

 • Je voorlopig rijbewijs M36 of M18 is niet meer geldig en je zit in de wachttijd van 3 jaar.
 • Is het langer dan 3 jaar geleden dat je slaagde voor je theoretisch examen, dan moet je dit opnieuw afleggen.
 • Je hebt minstens 6 uren praktische les gevolgd bij een rijschool en kan dit aantonen met een getuigschrift van de rijschool.
 • Je mag enkel rijden met één of beide begeleiders (*) die op het voorlopig rijbewijs vermeld staan of met een rij-instructeur. Je mag geen andere passagiers meenemen.
 • Je legt het praktisch examen af nadat je minstens 3 maanden stage hebt doorlopen met je voorlopig rijbewijs.
 • Een voorlopig rijbewijs M12 kan slechts één keer afgeleverd worden.

(*) Voorwaarden begeleider

De begeleider:

 • heeft minstens 8 jaar een rijbewijs B.
 • heeft de laatste 3 jaar geen rijverbod opgelopen.
 • staat tot een jaar voordien niet als begeleider vermeld op een ander rijbewijs. Het verbod om meerdere keren per jaar begeleider te zijn, geldt niet voor (klein)kinderen, broers, zussen of partners van de begeleider.

Wat meebrengen

 • het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (de begeleiders moeten ook handtekenen)
 • indien nodig: het bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool 
 • een recente pasfoto als de foto op je identiteitskaart niet meer gelijkend is
 • je identiteitskaart

Kostprijs

22,50 euro

Regelgeving

 • Je mag niet rijden van 22.00 tot 6.00 uur 's anderendaags op vrijdag, zaterdag en zondag en op de vooravond van wettelijke feestdagen en op feestdagen zelf.
 • Tijdens de geldigheid van het voorlopig rijbewijs kan je eenmaal veranderen van M36 naar M18 of omgekeerd.
 • Als de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs M36 of M18 is vervallen, kan je nog een praktisch examen afleggen nadat je 6 uren praktijkles gevolgd hebt in een rijschool en op voorwaarde dat je theoretisch examen nog geldig is. Je moet volgende documenten voorleggen aan het examencentrum:
  • een getuigschrift van onderricht, afgeleverd door de rijschool
  • het stageattest, afgeleverd door de gemeente

Bekijk ook

Federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer

Afhandeling

Levertermijn: 5 werkdagen