Wanneer en hoe krijg je je waarborg terug?

Inhoud

Tijdens de volledige duurtijd van de werken ben je zelf verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen en afbraak- of afvalmaterialen aan en op het openbaar domein. Je staat zelf in voor eventuele herstellings- of opruimwerken.

Wil je je waarborg terug, dan moet je deze na het einde van de werken zelf terugvragen. Je hebt hiervoor vijf jaar de tijd, te rekenen vanaf de datum van betaling.

Vraag je waarborg terug.

Nadat je je waarborg hebt teruggevraagd, controleren we of:

  • de werken zijn voltooid volgens het waarborgreglement.
  • er geen bijkomende schade is aan het openbaar domein.
  • je het openbaar domein waar nodig correct hersteld hebt.

Als alles in orde is, betalen we de waarborg terug. Het college van burgemeester en schepenen neemt hierin de eindbeslissing.