Waarmee moet je rekening houden als je gaat bouwen of verbouwen?

Inhoud

Als je gaat bouwen of verbouwen, moet je rekening houden met heel wat regels. Deze regels kunnen verschillen van straat tot straat en zelfs van perceel tot perceel. Informeer je dus steeds bij de medewerkers van Omgeving.

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften leggen de spelregels vast. Zij bepalen wat er wel of niet kan op je perceel en ze zeggen iets over de bestemming en inrichting van je perceel. Meer info vind je in de rubriek ruimtelijke plannen.

Vergunning, melding of vrijstelling?

Wil je je huis en tuin aanpassen? Wil je iets bouwen zoals een woning, een tuinhuis, een carport? Denk je eraan om een afdak te plaatsen? Dan kan het zijn dat je hiervoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. Soms volstaat het om deze handelingen te melden. Voor sommige werken heb je dan weer een vergunning nodig.

Informeer steeds vooraf bij de medewerkers van Omgeving.

Architect verplicht?

Voor sommige werken is de medewerking van een architect niet nodig en kan je als bouwheer zelf je dossier opmaken. De volledige lijst staat in het besluit van de Vlaamse Regering. Ook in het omgevingsloket vind je meer informatie hierover.

Enkele tips en aandachtspunten

  • Woon je langs een gasleiding, de spoorweg, het kanaal of de autosnelweg? Of loopt er voetpad of perceelsgrens voor je deur? Dan moet je rekening houden met enkele afstandsregels.
  • Wil je een oprit aanleggen? Dan moet je hier een vergunning voor aanvragen.
  • Wil je een gracht laten overkluizen om tot aan je woning te kunnen geraken? Vraag de werken bij ons aan.
  • Ga je bouwen of verbouwen, denk dan tijdig aan je rioolaansluiting.
  • Als je werken uitvoert en hierbij de straat of het voetpad inneemt met bijvoorbeeld een kraanwagen, een berg zand, een put,... moet je een signaliatievergunning aanvragen. 
  • Staan er bomen op je domein die gekapt moeten worden? Ook daarvoor moet je een vergunning aanvragen.
  • Heb je vragen over de plaatsbeschrijving en waarborg? Bekijk deze pagina.