Wat als je de waarborg niet terugvraagt?

Je kan de waarborgsom enkel terugkrijgen als je deze zelf opvraagt.

Dit kan tot uiterlijk vijf jaar na je betaling. (*) Je krijgt hiervoor in de meeste gevallen een jaar voor het verstrijken van de termijn een verwittiging.

Op 1 januari na de uiterste datum sluiten we de waarborg af. Vanaf dan komt de waarborg in het bezit van het lokaal bestuur.

We controleren op dat moment ook de toestand van het openbaar domein.

Eventuele schade wordt door het lokaal bestuur hersteld. Deze kosten houden we van de waarborg af.

  • Het bedrag dat overblijft, boeken we over naar de gemeentelijke inkomsten.
  • In geval de kosten hoger zijn dan de waarborgsom, moet de bouwheer deze terugbetalen. Indien nodig schakelen we hiervoor een deurwaarder in.

* In een aantal gevallen kan Omgeving vragen om de waarborg langer te behouden.

Vraag je waarborg terug.