Wat gebeurt er met de waarborg als de vergunning of melding niet uitgevoerd wordt?

  • Als je de werken niet uitvoert, kan je de waarborg gewoon terugvragen. Ga je later alsnog over tot het uitvoeren van de werken, dan moet je de waarborgsom opnieuw betalen. 
  • Als je de werken bent gestart maar vroegtijdig beëindigt, moet je dit aan ons laten weten. We komen dan langs om de toestand van het openbaar domein te controleren.

Vraag je waarborg terug.