Wat is een bouwovertreding?

Inhoud

Er zijn verschillende soorten bouwovertredingen. Enkele voorbeelden:

  • Je bouwt zonder de nodige vergunningen.
  • Je voert werken uit die niet in de vergunning zijn opgenomen.
  • Je start met de werken nadat je vergunning is vervallen (een stedenbouwkundige vergunning is twee jaar geldig).

Het is belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de geplande werken. Op deze manier kunnen wij nagaan of de werken reglementair zijn en voldoen aan de voorschriften.

Vraag daarom steeds advies aan de medewerkers van de dienst Omgeving voordat je aan de werken begint.

Verschil tussen inbreuk en misdrijf

Er is een verschil tussen een bouwinbreuk en een bouwmisdrijf. Dat verschil heeft te maken met de aard en de ernst van de overtreding. Inbreuken hebben een beperkte impact op de omgeving en houden vaak verband met administratieve verrichtingen.

Het verschil heeft gevolgen voor het verdere traject en bepaalt de stappen die we moeten nemen.

Bekijk de verschillende stappen