Water onttrekken uit waterlopen

Inhoud

In droge periodes is het extra belangrijk om het water uit waterlopen slim te beheren. Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht - beheerd door zowel gemeenten, steden, polders, wateringen, provincies als de Vlaamse Milieumaatschappij - moet dit melden aan de waterloopbeheerder.

Je kan een aanvraag voor wateronttrekking doen via het webformulier van de Vlaamse overheid. Doorloop hierbij alle stappen.

Opgelet: op sommige plaatsen en in sommige periodes (bijvoorbeeld bij ernstige droogte) kan er een onttrekkingsbeperking of - verbod van kracht zijn. Heb je op dat moment een onttrekkingsticket, dan word je hierover geïnformeerd. Op de website van de provincie vind je ook een kaart met hierop de zones waar er een onttrekkingsverbod geldt. Deze kaart wordt voortdurend geactualiseerd.

Voorwaarden

Om water te mogen onttrekken moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Alle informatie lees je op de website van de Vlaamse overheid.

Kostprijs

Het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen is gratis, maar voor het gebruik van oppervlaktewater moet wel een heffing op de waterverontreiniging worden betaald. Die heffing varieert naargelang de sector waarvoor dit water wordt gebruikt.

Uitzonderingen

Er zijn enkele onttrekkingen waarvoor je geen melding moet doen, bijvoorbeeld wanneer je het water gebruikt voor het drenken van vee.

Alle informatie lees je op de website van de Vlaamse overheid.