Waterloop langs je perceel

Inhoud

Met deze regels moet je rekening houden als er een waterloop naast je woning loopt:

5-meter zone

De zone van 5 meter langs elke kant van de waterloop is een openbare erfdienstbaarheid. Dat wil zeggen dat je er niks mag plaatsen en dat je doorgang moet verlenen om ruimingswerken goed te laten verlopen. Bemesting binnen de zone van 5 meter is verboden.

1-meter zone

Binnen een zone van 1 meter langs de waterloop mag je geen grondbewerkingen uitvoeren of bestrijdingsmiddelen gebruiken.

Omheining plaatsen

Op een afstand tussen 0,75 en 1 meter mag je omheiningen plaatsen met een maximale hoogte van 1,5 meter. Hou hierbij rekening met de 5-meter zone: afsluitingen die haaks op de waterloop staan, moet je binnen de 5-meter zone kunnen verwijderen.

Naaldbomen

Je mag geen naaldbomen (ook coniferen) aanplanten binnen een zone van 6 meter van de waterloop. Onder deze bomen komt minder begroeiing waardoor de kans op afkalving van de oevers toeneemt. Bovendien werken naaldbomen verzuring en verdroging van de bodem in de hand.

Waarom deze regels?

Deze regels zijn nodig om een goed beheer mogelijk te maken en om de waterkwaliteit te beschermen