Wegen- en rioleringswerken Hezewijk

Startdatum: 01-07-2024

Stratenplan

Hezewijk 32, 2250 Olen
Dit project staat momenteel nog in de startblokken. Wanneer de eigenlijke werken precies zullen starten, is nog niet geweten. In principe gaan we pas van start met de onderzoeksfase tegen het einde van deze legislatuur.

Waar wordt er gewerkt?

In het gedeelte Hezewijk tussen Noorderwijk en de E313.

Welke werken vinden er plaats?

In deze zone voorziet het lokaal bestuur een gescheiden rioleringsstelsel zodat er geen afvalwater meer in de grachten terechtkomt. Ook de woningen met nummers 9, 11 en 13 en het stukje Hezewijk naar de Hezehoef worden mee op het gescheiden stelsel aangesloten. Daarnaast neemt het lokaal bestuur ook de weginrichting in de werkzone onder handen. Dit in functie van comfortabele en veilige fietspaden.

Wanneer vinden de werken plaats?

Dit project staat momenteel nog in de startblokken. Het lokaal bestuur diende ondertussen een subsidieaanvraag in voor het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. Momenteel wordt bekeken op welke manier en met welke opdracht een studiebureau zal aangesteld worden. Het huidige fietspad ligt namelijk op een bovengemeentelijk fietsroutenetwerk wat ook aanleiding kan geven tot het ontvangen van subsidies voor het aanleggen van een nieuw fietspad. De timing is momenteel zo dat het studiewerk van start gaat tegen het einde van de legislatuur.

Laatste wijziging: maandag 16 mei 2022 om 15:55

Contactpersoon

Technische Dienstverlening
Adres
Hoogbuul 13 , 2250 Olen
Tel.
014 23 35 72
karel.nijs@olen.be