Wegen- en rioleringswerken Hezewijk

Startdatum: 01-07-2024

Stratenplan

Hezewijk, 2250 Olen
Dit project staat momenteel nog in de startblokken. Wanneer de eigenlijke werken precies zullen starten, is nog niet geweten. Vermoedelijk tegen het einde van deze legislatuur.

Waar wordt er gewerkt?

In het gedeelte Hezewijk tussen Noorderwijk en de E313.

Welke werken vinden er plaats?

In deze zone voorziet het lokaal bestuur een gescheiden rioleringsstelsel zodat er geen afvalwater meer in de grachten terechtkomt. Ook de woningen met nummers 9, 11 en 13 en het stukje Hezewijk naar de Hezehoef worden mee op het gescheiden stelsel aangesloten. Daarnaast neemt het lokaal bestuur ook de weginrichting in de werkzone onder handen. Dit in functie van comfortabele en veilige fietspaden.

Wanneer vinden de werken plaats?

Dit project staat momenteel nog in de startblokken. Het lokaal bestuur diende ondertussen een subsidieaanvraag in voor het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. Momenteel wordt bekeken op welke manier en met welke opdracht een studiebureau zal aangesteld worden. Het huidige fietspad ligt namelijk op een bovengemeentelijk fietsroutenetwerk wat ook aanleiding kan geven tot het ontvangen van subsidies voor het aanleggen van een nieuw fietspad. De timing is momenteel zo dat het studiewerk zelf klaar moet zijn tegen het einde van de legislatuur. Mogelijk kunnen de werken rond die periode ook al van start gaan.

Extra info

Status
Gepland
Kostprijs

Naargelang de herinrichtingsplannen houden we rekening met een investeringskost tussen de één en twee miljoen euro. Voor het gedeelte van de riolering ontvangt het lokaal bestuur subsidies.

Laatste wijziging: woensdag 27 okt 2021 om 16:00

Contactpersoon

Technische Dienstverlening
Adres
Hoogbuul 13 , 2250 Olen
Tel.
014 23 35 72
karel.nijs@olen.be