Wegenwerken Doffen-Schransstraat-Distelstraat

Startdatum: 22-11-2021

Stratenplan

Distelstraat 9, 2250 Olen
Technische Dienstverlening legde het kruispunt van Doffen, Schransstraat en Distelstraat deels heraan om het voor actieve weggebruikers veiliger te maken. De werken vonden eind november 2021 plaats.

Waar werd er gewerkt?

Aan het kruispunt van Doffen, Schransstraat en Distelstraat.

Welke werken vonden er plaats?

Het kruispunt van Doffen, Schransstraat en Disteltraat was een relatief groot, verhard kruispunt. Automobilisten konden de verschillende afslagbewegingen vrij snel maken zonder enorm te moeten vertragen. Hierdoor ontstond er een onveilige situatie voor actieve weggebruikers (fietsers en voetgangers). Zowel schoolgaande jeugd als bezoekers van de nabijgelegen handelszaak ondervonden dit regelmatig.

Met het oog op deze problematiek besliste het lokaal bestuur om het kruispunt deels herin te richten. Zo wil het de snelheid van de gemotoriseerde voertuigen die in en uit de zijstraten rijden, beperken.

Technische Dienstverlening voerde de werken zelf uit.

Laatste wijziging: maandag 16 mei 2022 om 15:55

Contactpersoon

Technische Dienstverlening
Adres
Hoogbuul 13 , 2250 Olen
Tel.
014 23 35 72
karel.nijs@olen.be