Wegenwerken Doffen-Schransstraat-Distelstraat

Startdatum: 22-11-2021

Stratenplan

Distelstraat, 2250 Olen
Technische Dienstverlening legt het kruispunt van Doffen, Schransstraat en Distelstraat deels heraan om het voor actieve weggebruikers veiliger te maken. De werken vinden eind november plaats. Een exacte startdatum is nog niet bekend.

Waar wordt er gewerkt?

Aan het kruispunt van Doffen, Schransstraat en Distelstraat.

Welke werken vinden er plaats?

Het kruispunt van Doffen, Schransstraat en Disteltraat is een relatief groot, verhard kruispunt. Automobilisten kunnen de verschillende afslagbewegingen vrij snel maken zonder enorm te moeten vertragen. Hierdoor ontstaat er een onveilige situatie voor actieve weggebruikers (fietsers en voetgangers). Zowel schoolgaande jeugd als bezoekers van de nabijgelegen handelszaak ondervinden dit regelmatig.

Met het oog op deze problematiek besliste het lokaal bestuur om het kruispunt deels herin te richten. Zo wil het de snelheid van de gemotoriseerde voertuigen die in en uit de zijstraten rijden, beperken.

Technische Dienstverlening voert de werken zelf uit.

Wanneer vinden de werken plaats?

De uitvoering is gepland voor eind november. De werken duren vermoedelijk zo’n drie tot vier dagen.

Extra info

Status
Gepland
Laatste wijziging: woensdag 27 okt 2021 om 15:58

Contactpersoon

Technische Dienstverlening
Adres
Hoogbuul 13 , 2250 Olen
Tel.
014 23 35 72
karel.nijs@olen.be