Wegwijs in schoolkosten

Inhoud

Kinderen op school kosten geld. Dat is voor iedereen zo. Maar bij heel wat gezinnen wegen de schoolrekeningen zwaar op het gezinsbudget. Gelukkig zijn er heel wat organisaties en instanties die jou kunnen bijstaan.

Wat kost naar school gaan?

Basisonderwijs

Gratis

De inschrijving en alles wat de kinderen nodig hebben in de klas (boeken, potloden,...) zijn gratis.

Scherpe maximumfactuur

Voor uitstappen en speciale activiteiten mag de school kosten aanrekenen. Dit mag per schooljaar niet meer zijn dan:

  • 55 euro in de kleuterschool
  • 105 euro in de lagere school

Minder scherpe maximumfactuur

Sommige scholen gaan op bos-, zee- of sneeuwklassen. De kosten mogen niet meer zijn dan:

  • 520 euro voor heel de lagere school (van het eerste tot het zesde leerjaar)


Andere kosten

Een school mag geld vragen voor eten of drinken op school, middagtoezicht, schoolbus,... Een overzicht van deze kosten vind je in het schoolreglement.

Secundair onderwijs

De inschrijving is gratis. Verder is er geen maximumbedrag dat de school mag aanrekenen. De school mag geld vragen voor boeken, kopieën, activiteiten, maaltijden, drankjes, schoolvervoer,…

Elke school werkt een regeling uit die vooraf bekendgemaakt wordt aan de ouders via het schoolreglement.

Wie helpt de kosten betalen?

Ziekenfondsen

Sommige ziekenfondsen betalen de kosten terug voor:

  • bos-, zee- en sneeuwklassen
  • logopedie, bril, diëtiste, psycholoog, thuisonderwijs bij ziekte en huiswerkbegeleiding

Zie welk ziekenfonds het beste bij jou past

Federale Overheidsdienst Financiën (- 12 jaar)

Deze dienst betaalt kosten van opvang terug. Vul het bedrag dat je betaalde voor kinderopvang in op je belastingsbrief.

Schooltoeslag en schoolbonus (vanaf de eerste kleuterklas)

Deze steun krijg je automatisch via het Groeipakket. In deze situaties neem je best contact op met de dienst:

  • Je verliest plots veel loon.
  • Je gezinssituatie wijzigt.
  • Je hebt in december nog niks ontvangen.

Meer info 

Studietoelage hoger onderwijs (hogeschool of universiteit)

Je moet zelf een aanvraag indienen. Of je een studietoelage krijgt hangt af van je gezinstoestand en je inkomen.

Meer info

UiTPAS

Met de UiTPAS kan je punten sparen die je kan omruilen voor cadeaus of voordelen. Heb je recht op een UiTPAS met kansentarief? Dan krijg je zelfs 80% korting op UiTPAS-activiteiten in de 20 Kempense gemeenten van UiTPAS Kempen.

Meer info op www.olen.be/uitpas of bij Vrije Tijd, 014 27 94 22 of vrije.tijd@olen.be

De school

Heb je het moeilijk om alle rekeningen te betalen? Praat hierover met de directie of een leerkracht. Er is zeker een oplossing. Je kan vragen om de schoolrekeningen te spreiden. Dan moet je het bedrag niet in één keer betalen.

Sociale dienst

Gezinnen met een laag inkomen of zware schulden kunnen ook terecht bij de sociale dienst van je gemeente. In een vertrouwelijk gesprek bespreek je jouw financiële situatie. De medewerker onderzoekt daarna waar je recht op hebt, bijvoorbeeld een steun voor de aankoop van een laptop of de betaling van schoolkosten.

Maak een afspraak