Vanaf 10 januari werkt Elia in Bankloopstraat, Lichtaartseweg, Watertorenstraat en Kerkstraat

Vanaf maandag 10 januari legt Elia ondergrondse hoogspanningskabels (150kV) aan in Bankloopstraat, Lichtaartseweg, Kerkstraat en Watertorenstraat in Olen. Tijdens deze werken is er een gewijzigde verkeerssituatie. De werken duren ongeveer twee maanden.

Aanleg ondergrondse hoogspanningskabels

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in België, is al verschillende maanden bezig met de aanleg van ondergrondse hoogspanningskabels tussen Herentals en Geel. Die kabelverbinding is nodig om het elektriciteitsnet voor te bereiden op de toenemende energievraag in de omgeving. Vanaf 10 januari start de aanleg in Bankloopstraat, Lichtaartseweg, Kerkstraat en Watertorenstraat. Dankzij het project kan Elia een betrouwbare elektriciteitsvoorziening blijven garanderen voor bedrijven en particulieren.

Gewijzigde verkeerssituaties

Tijdens de werken gelden op een aantal plaatsen gewijzigde verkeerssituaties:

  • De helft van de rijbaan in Bankloopstraat wordt ingenomen door de werken. Dit gebeurt uitsluitend aan de kant met even huisnummer. Opritten en huizen blijven bereikbaar dankzij metalen rijplaten die over de sleuf worden gelegd.
  • Lichtaartseweg blijft volledig toegankelijk voor verkeer. De aannemer voert een ondergrondse gestuurde boring uit tussen de kruising met Bankloopstraat en de kruising met Kerkstraat. Deze werken hebben geen impact op het doorgaand verkeer.
  • Enkele parkeerplaatsen aan de kerk van St.-Jozef zijn tijdelijk niet beschikbaar. Op deze plaats wordt een boormachine geplaatst. Voetgangers en fietsen worden veilig rond deze boormachine geleid.
  • Dankzij tijdelijk verkeerslichten aan de kruising Kerkstraat en Lichtaartseweg kan verkeer in beide richtingen blijven rijden. Deze situatie is van kracht over een lengte van ongeveer 40 meter.
  • Kerkstraat wordt volledig afgesloten. 
  • In Kasteelstraat en Watertorenstraat is uitsluitend verkeer richting Umicore mogelijk. Doorgaand verkeer richting St.-Jozef-Olen wordt omgeleid via Gestelstraat en Gerheiden.
  • In Koperstraat, Radiumstraat en Zandstraat is uitsluitend plaatselijk verkeer mogelijk.

Hinder tot een minimum beperken

Werken houden steeds wat hinder in. Elia stelt alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

  • Alle huizen, ondernemingen of landbouwgebieden blijven steeds toegankelijk. Bij uitzonderingen worden eigenaars hiervan op de hoogte gebracht.
  • Er wordt enkel overdag gewerkt tussen 7.00 uur en ten laatste 19.00 uur.
  • Het werfverkeer in de straat wordt beperkt.

Heb je nog vragen? Aangezien het gaat over werken van Elia verloopt de communicatie rechtstreeks via deze firma. Je kan tijdens de kantooruren terecht op het gratis nummer van Elia 0800 11 089 of mailen naar omwonenden@elia.be.

Opgelet: omwille van de enkelrichting in Watertorenstraat volgen lijnbussen 212 en 15b tijdens de werken in één richting een aangepaste route. Sommige haltes worden bijgevolg tijdelijk niet bediend.

Gepubliceerd op dinsdag 4 jan 2022 om 08:50

Wegen- en rioleringswerken