Werkingssubsidies Olense erkende verenigingen

Inhoud

Erkende Olense verenigingen die voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarden komen jaarlijks in aanmerking voor een werkingssubsidie. Deze werkingssubsidie wordt berekend op basis van een subsidiereglement.

Voor het lopende werkingsjaar is er een nieuw, eengemaakt subsidiereglement van toepassing voor alle erkende Olense verenigingen. 

Reglement werkingssubsidies Olense verenigingen219,9 Kb(pdf)

Wat met aanvragen voor werkingssubsidies voor 2023?

  • Sportverenigingen die subsidies aanvroegen voor het werkingsjaar 2022-2023, krijgen deze dit jaar nog uitbetaald. Voor het werkingsjaar 2023-2024 heb je tot 1 oktober 2024 de tijd om werkingssubsidies aan te vragen. De aanvraag moet volgens het nieuwe subsidiereglement.
  • Jeugdverenigingen moeten voor 15 februari 2024 subsidies voor het werkingsjaar 2023 aanvragen. Gebruik hiervoor nog het oude reglement.
  • Socio-culturele verenigingen moeten voor 31 januari 2024 subsidies voor het werkingsjaar 2023 aanvragen. Gebruik hiervoor nog het oude reglement.
  • Sociale verenigingen en milieu- en natuurverenigingen ontvangen hun werkingssubsidie automatisch bij (vernieuwing van) de erkenning. Je moet hiervoor geen aparte aanvraag indienen. Je ontvangt standaard de laagste forfaitaire subsidie.
  • Vierdepijlerorganisaties ontvangen subsidies volgens het reglement werkingssubsidies voor vierdepijlerorganisaties met een Olenaar in het bestuur. De subsidies blijven te allen tijde behouden onder het oude reglement. Je moet voor 15 februari 2024 je aanvraag indienen voor werkingsjaar 2023.

Voorwaarden

Erkende Olense verenigingen kunnen best eerst hun erkenning hernieuwen voordat zij de subsidie aanvragen.