Werkingssubsidies sport

Inhoud

Erkende Olense verenigingen die voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarden komen jaarlijks in aanmerking voor een werkingssubsidie.

De werkingssubsidie wordt berekend op basis van een subsidiereglement.

Reglement werkingssubsidies sportverenigingen216,5 Kb(pdf)

Voorwaarden

Erkende Olense verenigingen kunnen best eerst hun erkenning hernieuwen voordat zij de subsidie aanvragen. De erkenning geldt voor het werkingsjaar dat start in januari. Je hebt hiervoor nog tijd tot 28 december. Toch raden wij aan om dit gelijktijdig met de subsidieaanvraag al in orde te brengen.

Hoe en wanneer aanvragen?

De subsidieerbare periode loopt telkens van 1 september tot en met 31 augustus (sportseizoen). Na afloop van het seizoen heb je als vereniging tijd tot en met 1 oktober om een aanvraagformulier, inclusief de nodige bijlagen, te bezorgen aan Vrije Tijd. 

Werkingssubsidie sportjaar 2021 - 2022

De werkingssubsidies voor het sportjaar september 2021 tot augustus 2022 kan je aanvragen tussen 1 augustus en 1 oktober.

Wil je weten welke bewijsstukken je nodig hebt? Raadpleeg alvast ons reglement.