Werkingssubsidies voor jeugdverenigingen

Inhoud

Erkende Olense verenigingen die voldoen aan de subsidiëringsvoorwaarden komen jaarlijks in aanmerking voor een werkingssubsidie.

De werkingssubsidie wordt berekend op basis van een subsidiereglement.

reglement-werkingssubsidies-voor-jeugdverenigingen.pdf266,1 Kb(pdf)

Voorwaarden

Jeugdverenigingen kunnen in aanmerking komen voor een werkingssubsidie als ze erkend zijn als Olense vereniging. Deze erkenning vraag je eenmalig aan en herbevestig je jaarlijks.

Is je erkenning in orde, dan kan je jaarlijks vóór 15 februari een aanvraagformulier voor werkingssubsidies indienen, voorzien van de gevraagde bewijzen. De toelage wordt berekend aan de hand van een puntensysteem. Meer info over het puntensysteem en de gevraagde bewijzen vind je in het reglement. Lees dit grondig na alvorens je aanvraag samen te stellen en in te dienen.

Procedure

De subsidieerbare periode loopt telkens van 1 januari tot en met 31 december. In de loop van november ontvangen alle erkende jeugdverenigingen een mail van Vrije Tijd met de nodige documenten voor de subsidieaanvraag. De vereniging heeft tot 15 februari van het daarop volgend jaar de tijd om de aanvraag in te dienen bij Vrije Tijd.

Vraag hier je werkingssubsidies voor je jeugdvereniging aan.

Lukt het niet online? Dan kan je het aanvraagformulier ook downloaden en afprinten. Bezorg het ingevulde exemplaar aan Vrije Tijd.

Aanvraagformulier werkingssubsidie jeugdbewegingen.pdf248 Kb(pdf)

Aanvraagformulier werkingssubsidie jeugdatelier.pdf250,4 Kb(pdf)

Aanvraagformulier werkingssubsidie jeugdhuis.pdf252 Kb(pdf)

Regelgeving

Wil je weten welke bewijsstukken je nodig hebt? Raadpleeg alvast het reglement.

Voor wie

De werkingssubsidies kunnen aangevraagd worden door de Olense erkende jeugdverenigingen.