Wettelijk samenwonen

Inhoud

Je bent wettelijk samenwonend als je een verklaring aflegt voor de ambtenaar van burgerlijke stand. De registratie geeft een zekere juridische bescherming.

Voorwaarden

Je kan een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen met je partner, maar ook met een familielid. Dit zijn de voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • Je bent allebei op hetzelfde adres ingeschreven.
  • Je bent meerderjarig.
  • Je bent niet gehuwd.
  • Je woont niet wettelijk samen met iemand anders.

Procedure

Maak een afspraak bij Burgerzaken

Registratie bij Burgerzaken

Om een verklaring van wettelijk samenwonen te ondertekenen, kom je samen langs bij Burgerzaken.  

De wettelijke samenwoning wordt ingeschreven in het rijksregister. Je krijgt een ontvangstbewijs.

Samenlevingscontract

Je kan een samenlevingscontract laten vastleggen door een notaris. Dit is niet verplicht. Op de website van de Federale overheid kan je nalezen wat je wel en niet kan laten vastleggen.

Beëindigen van de overeenkomst

Het wettelijk samenwonen eindigt:
  • automatisch door het huwelijk of het overlijden van een van de partners. 
  • vrijwillig door een gezamenlijke of een eenzijdige verklaring. Deze schriftelijke verklaring dien je in bij Burgerzaken. Je krijgt een ontvangstbewijs.
Op de website van de federale overheid kan je nalezen wat er in de verklaring moet staan.

Wat meebrengen

  • jullie identiteitskaarten
  • naam en adres van de notaris bij wie je eventueel een samenlevingscontract hebt afgesloten.

Kostprijs

Het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning is gratis. 

Boekje wettelijke samenwoning

Je kan een boekje wettelijke samenwoning aanvragen. Dat kost 8,5 euro.

Beëindigen van de overeenkomst

Een verklaring van wettelijke samenwoning kan je gratis beëindigen in onderlinge overeenstemming. 

Als je de overeenkomst eenzijdig beëindigt, moet je via Burgerzaken een provisie betalen aan de deurwaarder om later de verklaring aan de andere samenwonende te betekenen.

Meer info

https://www.belgium.be/nl/familie/koppel/samenwonen/wettelijk_samenwonen