Wettelijk samenwonen

Inhoud

Je bent wettelijk samenwonend als je een verklaring aflegt voor de ambtenaar van burgerlijke stand. De registratie geeft een zekere juridische bescherming.

Aangifte wettelijk samenwonen

Je kan een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen met je partner, maar ook met een familielid. Dit zijn de voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • Je bent allebei op hetzelfde adres ingeschreven.
  • Je bent meerderjarig.
  • Je bent niet gehuwd.
  • Je woont niet wettelijk samen met iemand anders.

Registratie bij Burgerzaken

Om een verklaring van wettelijk samenwonen te ondertekenen, kom je samen langs bij Burgerzaken.  

Maak een afspraak

De wettelijke samenwoning wordt ingeschreven in het rijksregister. Je krijgt een ontvangstbewijs. Nadien kan je het attest wettelijke samenwoning digitaal opvragen.

Vraag het attest digitaal aan

Samenlevingscontract

Je kan een samenlevingscontract laten vastleggen door een notaris. Dit is niet verplicht. Op de website van de Vlaamse overheid kan je nalezen wat je wel en niet kan laten vastleggen.

Prijs

Het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning is gratis. Je kan een boekje wettelijke samenwoning aanvragen. Dat kost 8,5 euro.

Beëindigen van de overeenkomst

Het wettelijk samenwonen eindigt:

  • automatisch door het huwelijk of het overlijden van een van de partners. 
  • vrijwillig door een gezamenlijke of een eenzijdige verklaring. Deze schriftelijke verklaring dien je in bij Burgerzaken. Je krijgt een ontvangstbewijs.

Je moet de beëindiging samen komen aangeven bij Burgeraken.

Maak een afspraak

Als je de overeenkomst eenzijdig beëindigt, moet je via Burgerzaken een provisie betalen aan de deurwaarder om later de verklaring aan de andere samenwonende te betekenen.

Prijs

gratis

Meer info

https://www.belgium.be/nl/familie/koppel/samenwonen/wettelijk_samenwonen