Wettigen handtekening

Inhoud

Maak een afspraak voor het wettigen van een handtekening

Het wettigen van een handtekening houdt in dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt.

Enkel de echtheid van de handtekening wordt hierdoor verzekerd, niet de inhoud van het voorgelegde document.

Procedure

Je plaatst je handtekening in het bijzijn van de bevoegde medewerker. Deze wordt vergeleken met die op je identiteitskaart. De handtekeningen moeten identiek zijn.

Indien je de gewettigde handtekening moet voorleggen in het buitenland, gebeurt de wettiging door de burgemeester.

Wat meebrengen

  • het document waarop je handtekening moet gewettigd worden,
  • je identiteitskaart.

Kostprijs

gratis

Voor wie

We wettigen enkel de handtekening van inwoners van Olen.